En demonstration av Lin education och vad vi gör i form av en lärcirkel 

Här inne kommer du att kunna se de olika noderna som finns samt hur de fungerar.

Klicka på redigeringsläge för att addera eller bygga nytt innehåll

En pil som tar oss till nästa nod

Avstämningsnoder är till för att markera tydligt för deltagaren att stanna upp och ta kontakt med facilitatorn.

Precis som för vanliga noder går det att lägga till filmer till dessa noder

Avstämning

Medianoder är ett sätt att hjälpa deltagarna nyttja internet för att bredda sitt arbetsområde. Detta kan vara allt från filmer, bilder eller länkar till andra sidor.

Medianoder ger möjlighet att lägga tillfilm, bilder länkar, m.m.

På Riktigt

Publicera bilder! Här på en lärcirkel

Systemet kan också lämna rum som inte är obligatoriska, visas genom en steckad linje. 

Kan finnas för fördjupning eller som extramaterial.

Det är också möjligt att koppla sociala nätverk in i lärcirkeln

Sociala nätverk...

Är byggt för utforskning, deltagare väljer själv väg...

Material

Här kan lärcirkelskaparen lista användbara verktyg som deltagarna behöver använda för att genomföra uppgifterna. Det kan vara allt från fysiska objekt till digitala platser.

Hitta material i olika källor

Berättelser och info om systemet i skolan

Lin Education erbjuder en unik lösning på digitalt lärande åt företag, organisationer och offentlig verksamhet. Vi utgår från att lärande är en social konstruktion och att kunskap handlar om en djupare förståelse om ett område.

  • Ett system för formativ kommunikation.
  • Lärcirklar med pedagogiskt innehåll visualiserat
  • Lärcirkelbibliotek byggs upp av din org
  • Öppet mot andra webbresurser, tipssida.
  • Kvalitetssäkring, pedagogisk feedback och support finns att tillgå.

Tjänster vi erbjuder

Vårt system & lärplattform

"The art of teaching is the art of assisting discovery."

Mark Van Doren

"Change is the end result of all true learning."

Leo Buscaglia

Framtiden för organisationer

Text

Lärande och kunskap i framtiden

Sir Ken Robinson on learning

Den viktiga delen i systemet är kommunikation. Här ges exempel på hur den kan se ut.

Aktivitetsnoder är den primära källan för kommunikation mellan deltagare och facilitator. De kan även användas för att deltagare ska kommunicera med varandra.

Till alla huvudnoder (som denna) kan det kopplas en film för att presentera innehållet på det aktiva arbetsområdet.

Aktivitetsnoder

För att skapa dialog och handling från deltagaren.

Quiz
Skriv i en fråga?¤¤¤¤Som har ett rätt svar¤¤¤¤Och ett felaktikt####samt ett annat felaktikt####och kanske fler felaktiga####¤¤¤¤
"Each one Teach one", vår filosofi. 

Event med Lin Enterprise

Läroplanen - Lgr11