På Riktigt- ett digitalt läromedel för skolan. Tillsammans med pedagoger runt om i landet har Lin Education tagit fram morgondagens läromedel redan idag. Genom att använda webbresurser tillsammans med goda pedagogiska tankar skapar lärare undervisning där innehållet är mer levande, interaktivt och tidsenligt. Vi kallar denna paketering av undervisning för Lärcirklar. En lärcirkel är ett arbetsområde som kan innehålla flera centrala innehåll, förmågor, syften och sträcka sig över flera ämnen men det kan också handla om ett ämne och ett centralt innehåll som behandlas. Följ pilarna i den här lärcirkeln och lär dig mer om hur På Riktigt fungerar. Vid varje Hubb (prick) du kommer fram till får du instruktioner om vad du skall göra och i vilken ordning. Ps. Klicka på playknappen uppe till höger så får du texten uppläst.

Vilka förmågor kommer vara extra viktiga för elever att utveckla för att de skall kunna möta sin framtid på bästa sätt?

 

Den frågan har vi ställt till de pedagoger vi möter kring På Riktigt. I textrutan kan du läsa de högst listade förmågorna.

 

I länkarna kan du läsa vidare om Big Five om du vill. Bilderna visar en klassrumssituation - då och nu.

 

I denna lärcirkel kommer du att kunna se hur vi tänkt kring På Riktigt, för att eleverna skall kunna öva bland annat dessa förmågor när de arbetar i en lärcirkel. 

VIP!

Just nu sitter lärare runt om i landet och skapar pedagogiska planeringar utifrån läroplanerna. Lärare som givetvis är experter på P-pedagogik och I-innehåll. I På Riktigt kommer V in som det naturliga inslag det skall vara. V står för verktyg och webbresurser. I mötet mellan dessa skapar vi god undervisning. Det kollegiala lärandet blir viktigt - att vi delar med oss till varandra genom att producera lärcirklar i På Riktigt. Titta på bilderna, och läs i länkarna om du vill ha mer information kring TPACK, att arbeta multimodalt och det kollegiala lärandet. 

  

Framtida förmågor

Då och nu. Vid våra möten med lärare runt om i Sverige ställer vi frågan om vilka förmågor de tror kommer att vara extra viktiga för våra elever i framtiden? 

Här är de fem vanligaste:

Samarbete

Ett kritiskt förhållningssätt

Digital kompetens

Mod att pröva 

Eget ansvar

Slutsats:

 ”The Big 5”. Rangordningen utgår från de så kallade långsiktiga målen och kunskapskraven.

  • Analysförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Metakognitiv förmåga
  • Förmåga att hantera information
  • Begreppslig förmåga

 Fortsatt i denna lärcirkel kommer vi visa hur de olika delarna i På Riktigt fungerar för att eleverna skall träna dessa förmågorna (och givetvis de andra) när de arbetar i en lärcirkel. 

Designparametrarna

I På Riktigt pågår ständigt en formativ dialog mellan lärare och elever, titta på bilden nere till höger som gestaltar detta.

 

I samarbetsgrupper kan elever kommunicera med varandra, detta kan du läsa mer om i texten här intill.

 

Senare i lärcirkeln kommer du att få se en film om hur eleverna själva uppfattar kommunikationen i På Riktigt.

 

Formativa processen är inbyggd i På Riktigt. 

 

I På Riktigt har eleverna goda möjligheter att hålla fokus på arbetet och själva driva det framåt, genom att man ser lärvägen i lärcirklarna och har allt material tillgängligt.

 

I filmen kan du lyssna på vad elever och lärare som använder På Riktigt har att säga. Läs först texten för att få ytterliggare förståelse kring vad som menas. 

Glasbergsskolan

På Riktigt

Lärande bortom tid och rum

 

Lärcirklarnas didaktiska grundsyn-VIP

Vi skapar god undervisning tillsammans!

VIP
Kommunikation

I Biblioteket finns idag över 350 lärcirklar. Om du själv vill söka efter lärcirklar så klicka på länken "Biblioteket".

 

Där kommer du att upptäcka att du kan kan söka på centralt innehåll, syfte och förmåga. Men även på ålder, ämne och taggord. 

 

Du kan också välja att klicka på någon av de andra länkarna vi lagt ut så kommer du direkt till några utvalda lärcirklar.

Eget ansvar

Från konsument till producent

I texten till höger kan du läsa en sammanfattning om På Riktigt. 

Se också gärna filmen som sammanfattar På Riktigt.

Utveckla din förmåga att samarbeta och kommunicera!

 

Om På Riktigt: I På Riktigt har vi samarbetsgrupper där eleverna enkelt kommunicerar med varandra. De kan ge kamratrespons på varandras arbeten i skrift, med film eller genom att länka till annat material. Det fungerar också utmärkt att diskutera ett aktuellt ämne i en samarbetsgrupp, vilket i sin tur genererar bra underlag för bedömning av kommunikationsförmågan för läraren. Ofta kan man märka att elever som är tysta i klassrummet tar mer plats när de diskuterar skriftligt istället. Många av uppgifterna som lärare skapar i På Riktigt löser eleverna genom att samarbeta med varandra.

 Bli ansvarsfull, aktiv och modig i ditt lärande!

 Att kunna hålla fokus och driva sitt arbete framåt har alltid varit en viktig kompetens. Men det blir mycket tydligare hur viktigt det är när eleverna inte längre förväntas vara passiva mottagare i skolan utan aktiva medskapare. Eleverna utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande genom att använda På Riktigt. I lärcirkeln kan de se hela "lärvägen" utlagd. De har allt material samlat på ett ställe vilket ger en helt unik förutsättning för att hålla fokus och ägna sig åt kunskapande istället för ursäkter.

Dessutom är materialet elevnära, aktuellt och angeläget så elevernas egen motivation blir väckt. I varje lärcirkel finns ett inslag av experimenterande där eleven utan att bli bedömd får prova sig fram inom ämnesområdet. Det tycker vi är väldigt viktigt för det uppmuntrar eleverna att bli modiga och självständiga i sitt lärande. En lärare som vill bjuda in sina elever ännu mer i undervisningen kan bygga lärcirkeln tillsammans med eleverna.Förmåga samarbeta och kommunicera. 

Lärcirkel-Matematik 7-9

Lärcirkel-SO 7-9

Lärcirkel-Engelska 4-6

Lärcirkel NO 4-6

Lärcirkel-SV 4-6

Lärcirkel Ma-1-3

Biblioteket 

All information tillgänglig! I På Riktigt vill vi utnyttja möjligheterna och styrkorna med internet och dess tjänster istället för att avskärma oss från det.

 

Läs gärna texten och titta på bilden. 

Bli digitalt kompetent, kreativ och kritisk!

Bli digitalt kompetent, kreativ och kritisk!

I På Riktigt skapar läraren uppgifter och designar undervisning till sina elever. Aktuellt material från nätet används. Det ger ett utmärkt tillfälle för eleverna att öva sig i källkritik, jämfört då de använder en tryckt bok där det jobbet redan är gjort. Flera källor kan enkelt ställas mot varandra och läraren bygger in det källkritiska tänkandet när uppgifterna skapas.

I uttrycket digital kompetens ligger även att kunna navigera på nätet, känna till användbara webbresurser och kunna använda de kreativa resurserna i sitt skolarbete för att göra film, interaktiva bilder, delade tankekartor, quiz och annat som gynnar inlärningen och gör arbetet mer lustfyllt. Läraren som bygger lärcirkeln gör sina egna avväganden kring VIP, vilket innehåll, vilken pedagogik och vilka verktyg som ska användas för att elevernas lärande ska bli så bra som möjligt.

Skaffa testkonto!

Just nu har du möjlighet att gratis testa På Riktigt. Gå in på korta.nu/testkontopariktigt och anmäl dig nu!

 

 

Testa På Riktigt med dina elever!

All information tillgänglig.

Användarna-Lärare och elevers

ord om På Riktigt

På Riktigt-sammanfattning

På Riktigt:

- Ett system för formativ kommunikation.

- Lärcirklar med pedagogiskt innehåll visualiserat.

- Allt innehåll upptaggat mot läroplanen.

- Lärcirkelbibliotek med över 550 lärcirklar för åk 1-9.

- Lärcirkelverktyget där lärare själva bygger.

- Filmarkiv, med nära 400 pedagogiska filmer.

- Öppet mot andra webbresurser, tipssida.

- Kvalitetssäkring, pedagogisk feedback och support ingår.

På Riktigt-sammanfattning

I På Riktigt är film ett viktigt inslag. Vi har idag nästan 400 pedagogiska filmer i vårt filmarkiv som används för olika syften i lärcirklarna.

 

Runt den här hubben hittar du olika exempel på filmer som är inspelade specifikt för lärcirklarna i På Riktigt.

 

Man kan också använda andra filmresureser som finns på webben när man skapar sina lärcirklar. 

Genomgång

Uppgiftsfilm

Dörröppnare

Känsloväckare

Berättelse

Intresseväckare

Bygg dina egna lärciklar med lärcirkelverktyget!

 

Med lärcirkelverktyget bygger du som lärare enkelt egna lärcirklar, som du sedan kan dela med dina elever och andra lärare.

 

Lärcirklarna byggs av egenproducerat material och webbresurser som länkas in i lärcirkeln. Du lägger själv ut lärvägen och bestämmer därmed över dramaturgin i lärcirkeln. 

Vägvisare

Lärcirkelverktyget

Svarsnoderna
Medianoderna

1.

2.

Läroplanen - Lgr11