I den här lärcirkeln kommer du att jobba med bilder som du ser ofta. Nämligen de som ni har hemma. Du ska ta reda på vad de har för betydelse för dem som valt att sätta upp dem, genom att göra intervjuer där du frågar dem helt enkelt. Kanske har du sett en bild flera tusen gången utan att veta varför din mamma valt att hänga upp just den bilden, just där? Sedan kommer du att jobba vidare med frågan genom att fundera kring vad som händer om man byter plats på bilder, både hemma och i samhället runt omkring oss. Det gör du tillsammans med en klasskompis. Lärcirkeln avslutas med en redovisning av arbetet och diskussion kring det material som alla i klassen tagit fram.

Som en liten uppvärmning så bjuder jag på ett bildspel med några av de bilder som jag har hemma. Börja med att se det.

 

Gå sedan till samarbetsuppgiften så får du mer instruktioner om hur du ska starta jobbet i lärcirkeln.

Nu har du en övergripande koll på vilka bilder som finns hemma hos dig. Dags att dyka lite djupare och ta reda på varför de hänger där.

 

Du ska intervjua 3 personer i din familj om det.

 

Det är väldigt bra om du också kan intervjua någon i den äldre generationen, mormorsåldern, kring bilderna de har på väggen.

 

Om de inte bor nära så kanske du kan skypa och ställa dina frågor? Om du får med tre generationer i dina intervjuer så kan du enklare fundera kring om det är olika vilken typ av bilder man gillar beroende på hur gammal man är.

 

Börja med att läsa uppgiften så får du mer instruktioner.

I första uppgiften fick du frågan om ni följer traditionerna i din familj kring vilka bilder man har i vilket rum. Om det nu finns några tydliga sådana traditioner.

 

Antingen ni gör det eller inte så ska du nu jobba med att bryta dem. Och försöka göra det så tydligt som möjligt.

 

Läs mer i uppgiften om hur du ska göra.

 

Prova gärna Photofunia också. Det ingår inte direkt i uppgiften, men det är kul. Och du kan ta med din Photofuniabild i redovisningen i slutet av lärcirkeln om du vill.

Dags att ge sig ut på promenad. Den här uppgiften kräver att du rör på dig lite och lägger märke till de bilder som finns runtom i samhället där du bor.

 

Ibland uppstår det debatter kring vilka bilder man borde få visa offentligt, på reklampelare till exempel. Vid jul har det i flera år varit underklädsmodeller på pelarna strax före jul. Det tycker vissa är upprörande. Vad tycker du?

 

Och vad skulle hända om man flyttade den affischen in i mataffären till exempel, bakom köttdisken? Det är sådant du ska fundera över nu. Läs uppgiften så får du veta mera.

Bilder hemma - via slidetalk
Bilder som berättar

Nu kanske du tänker att det snart är slut. Men faktum är att i den här lärcirkeln ligger stor vikt vid slutredovisningen.

 

Det är här du ska visa dina klasskompisar en sammanhållen bild av ditt arbete och berätta vad du kommit fram till. Och sedan hoppas jag att det blir diskussion i klassen och att ni engagerar er i de andras jobb.

 

Då kommer ni att lära er mycket om bilder och hur de kan användas i olika syften.

Testa Photofunia!

Glogster

Infofilm om Glogster

Läroplanen - Lgr11

Bild: 7-9

Syften

 • Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.
 • Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid.

Förmågor

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Svenska: 7-9

Syften

 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Förmågor

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Skriv ut Lgr11 PDF